<TITLE>ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร

headnew.jpg


     
น้ำมันมะพร้าวธรรมชาติ มหัศจรรย์ธรรมชาติบำบัด           
  
         การ รักษาทางวิทยาศาสตร์แบบแผนใหม่นี้ ได้เปิดเผยความลับของพลังการเยียวยารักษาอย่างมหัศจรรย์ของน้ำมันมะพร้าว ธรรมชาติ และขณะนี้ น้ำมันมะพร้าวได้ถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตยา ผลิตภัณฑ์นมสำหรับทารก อาหารเสริมของนักกีฬา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับฟิตเนส ถูกจัดให้รวมอยู่ในยาบำบัดผู้ป่วยในโรงพยาบาล และแม้กระทั่งการช่วยเรื่องการลดน้ำหนัก

     
ชื่อผู้แต่ง ไฟฟ์, บรูซ  
ปีที่พิมพ์;2553
พิมพ์ครั้งที่;
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
จำนวนหน้า121 หน้า
หัวเรื่อง ธรรมชาติบำบัด  
น้ำมันมะพร้าว
  
ISBN978-974-235-380-3
สาระสังเขปการ รักษาทางวิทยาศาสตร์แบบแผนใหม่นี้ ได้เปิดเผยความลับของพลังการเยียวยารักษาอย่างมหัศจรรย์ของน้ำมันมะพร้าว ธรรมชาติ และขณะนี้ น้ำมันมะพร้าวได้ถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตยา ผลิตภัณฑ์นมสำหรับทารก อาหารเสริมของนักกีฬา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับฟิตเนส ถูกจัดให้รวมอยู่ในยาบำบัดผู้ป่วยในโรงพยาบาล และแม้กระทั่งการช่วยเรื่องการลดน้ำหนัก
มัลติมีเดีย :
 
/ มีพร้อมบริการ
เลขเรียกหนังสือเลขทะเบียนสถานะที่จัดเก็บ
     615.8 ฟ914น 2553 019330ดูที่ชั้นห้องสมุด

ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-2594