<TITLE>ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร

headnew.jpg


     
คู่มือการปลูก FIG : มะเดื่อฝรั่งผลไม้แปลกน่าปลูกแห่งยุค           
  
          ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "มะเดื่อฝรั่ง" ไม่ว่าจะเป็นสรรพคุณ สายพันธุ์ต่างๆ การขยายพันธุ์ การปลูก การบำรุงรักษา รวมถึงลักษณะของการตลาด ด้วยข้อมูลที่ละเอียดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์ปลูกในเมืองไทย คัดสรรไว้ในเล่มนี้โดยสมบูรณ์ นับเป็นตำราด้านการเกษตรที่มีข้อมูลครบถ้วน เหมาะสำหรับเป็นคู่มือประจำบ้าน ประจำสวน ที่นำไปใช้ได้จริง รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

     
ชื่อผู้แต่ง ทีมงานเกษตรโฟกัส  
สุธิพงค์ ถิ่นเขาน้อย, บรรณาธิการ
  
ปีที่พิมพ์;2557
พิมพ์ครั้งที่;
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
จำนวนหน้า88 หน้า
หัวเรื่อง มะเดื่อฝรั่ง  
ISBN978-616-7237-51-0
สาระสังเขป
มัลติมีเดีย :
 
/ มีพร้อมบริการ
เลขเรียกหนังสือเลขทะเบียนสถานะที่จัดเก็บ
     634.37 ท529ค 2557 021222ดูที่ชั้นห้องสมุด

ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-2594