<TITLE>ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร

headnew.jpg


รายการใหม่ในช่วง วัน

   หน้าที่ /2

พบรายการใหม่ 16 รายการ กำลังแสดงรายการที่ 1 - 10

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. 17 เครื่องมือนักคิด = 17 Problem Solving Devices
ชื่อผู้แต่งวันรัตน์ จันทกิจ
ปีที่พิมพ์ 2547
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. Smart people, Smart work
ชื่อผู้แต่งสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์ 2546
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร
ปีที่พิมพ์ 2561
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. แผนฯ 12 ฉบับประชาชน นวัตกรรมคือหัวใจของการพัฒนา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์ 2561
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. สุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ : บทเพลงไทยลูกทุ่ง
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์ 2561
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. สุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ : บทเพลงไทยสากล
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์ 2561
คิว / มีพร้อมบริการ

e-Book เอกสารวิชาการ
ชื่อเรื่อง. ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตผลการเกษตรระดับธุรกิจ
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร. กองส่งเสริมธุรกิจเกษตร
ปีที่พิมพ์ 2539
คิว / มีพร้อมบริการ

e-Book เอกสารวิชาการ
ชื่อเรื่อง. ระบบส่งเสริมการเกษตร
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร. สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
ปีที่พิมพ์ 2551
คิว / มีพร้อมบริการ

e-Brochure (แผ่นพับ)
ชื่อเรื่อง. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ศูนย์ส่งเสริมเทคโน
ปีที่พิมพ์ ม.ป.ป.
คิว  รายการจอง :


   หน้าที่ /2