<TITLE>ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร

headnew.jpg


รายการใหม่ในช่วง วัน

   หน้าที่ /2

พบรายการใหม่ 13 รายการ กำลังแสดงรายการที่ 1 - 10

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. ข้าวไทยคุณภาพพิเศษเพื่อตลาดเฉพาะ
ชื่อผู้แต่งกรมการข้าว. สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
ปีที่พิมพ์ 2557
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. ใต้เบื้องพระยุคลบาท
ชื่อผู้แต่งสุเมธ ตันติเวชกุล
ปีที่พิมพ์ 2559
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. เที่ยวสุดขั้ว ทั่วเพชรบูรณ์ = AMAZING TRAVEL IN PHETCHABOON
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. ประทับในใจราษฎร์
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการมติชน
ปีที่พิมพ์ 2549
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. ไผ่งามนามเบตง
ชื่อผู้แต่งปราณชลี, เรียบเรียง
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. รอยพระยุคลบาท
ชื่อผู้แต่งวสิษฐ เดชกุญชร
ปีที่พิมพ์ 2559
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. สถิตในใจชน
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการมติชน
ปีที่พิมพ์ 2559
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. เส้นทางสู่การสร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมไทยอย่างยั่งยืน
ชื่อผู้แต่งกมล เลิศรัตน์
ปีที่พิมพ์ 2561
คิว / มีพร้อมบริการ

e-Book เอกสารวิชาการ
ชื่อเรื่อง. การปลูกแก้วมังกร
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร. สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี. กลุ่มสื่อส่งเสริมการเกษตร
ปีที่พิมพ์ 2554
คิว / มีพร้อมบริการ

e-Book เอกสารวิชาการ
ชื่อเรื่อง. การปลูกมะม่วง
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร. สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี. กลุ่มสื่อส่งเสริมการเกษตร
ปีที่พิมพ์ 2554
คิว / มีพร้อมบริการ


   หน้าที่ /2