<TITLE>ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร

headnew.jpg


รายการใหม่ในช่วง วัน

   หน้าที่ /2

พบรายการใหม่ 15 รายการ กำลังแสดงรายการที่ 1 - 10

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. ข้าวนึ่งไทย : จากการค้าสู่การสำรวจความรู้ในกระบวนการผลิต
ชื่อผู้แต่งน้ำฝน ลำดับวงศ์
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. คู่มือการผลิตข้าว
ชื่อผู้แต่งบริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ปีที่พิมพ์ 2556
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. ทศบารมีของในหลวงรัชกาลที่ ๙ อมตธรรมจากสายน้ำพระราชหฤทัย
ชื่อผู้แต่งไพเราะ ทิพยทัศน์
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. ธุรกิจการเกษตรบนพื้นที่สูงกับความยั่งยืน บทเรียนและข้อเสนอในการพัฒนา
ชื่อผู้แต่งเขมรัฐ เถลิงศรี
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. ธุรกิจการผลิตและการรับจ้างรถเกี่ยวนวดข้าวในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งสาโรช อังสุมาลิน
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. รวมกฎหมายเกษตร
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักกฎหมาย
ปีที่พิมพ์ 2560
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. -ว่าง-
ชื่อผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์ -
คิว / มีพร้อมบริการ

Book [หนังสือทั่วไป]
ชื่อเรื่อง. -ว่าง-
ชื่อผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์ -
คิว / มีพร้อมบริการ

e-Book เอกสารวิชาการ
ชื่อเรื่อง. การปลูกถั่วเขียว : เอกสารคำแนะนำที่ 4/2557
ชื่อผู้แต่งศรีสุดา เตชะสาน
ปีที่พิมพ์ 2557
คิว  รายการจอง :

e-Book เอกสารวิชาการ
ชื่อเรื่อง. การแปรรูปอาหารโปรตีนจากพืช
ชื่อผู้แต่งนงนุช แตงทรัพย์ และคณะ
ปีที่พิมพ์ 2559
คิว / มีพร้อมบริการ


   หน้าที่ /2